PROJEKT MIMOŘÁDNÉ
VSTUPENKY
V MIMOŘÁDNÉ DOBĚ

Vážení přátelé,

když jsme na jaře 2020 koncipovali projekt VSTUPENKA NA LEPŠÍ ČASY a definovali jsme platnost této vstupenky do konce roku 2021, mysleli jsme si, že je to velkorysá lhůta, dostatečná pro to, aby kýžené lepší časy skutečně nastaly. Nyní všichni vidíme, jaká je skutečnost. Projekt měl být ukončen a nejstředřejší držitelé VNLČ slavnostně vyhlášení v rámci tradičního Setkání sponzorů a přátel Zoo Praha dne 5.12.2020. K tomu však, jak víte, nemohlo dojít, takže jsme projekt prodloužili do konce roku.

Výsledky jsou skvělé, celkem přispělo 1019 příznivců a vybralo se 1 359 000 Kč!

Zde uvádíme žebříček TOP TEN držitelů, kteří budou mít možnost prohlídky Zoo Praha s jejím ředitelem, Miroslavem Bobkem. Termín prohlídky bude upřesněn emailem.

1. Lenka Brožová 20 000
2. Jana Knorová 20 000
3. Renata Mikischova 15 000
4. Martin Povýšil 15 000
5. Ľubomír Uherčík 13 000
6. Václava Nedvědová 11 500
7. Marta Nevšímalová 11 000
8. Zuzana Foglarová 11 000
9. Petr Čada 10 000
10. Tomáš Kroupa 10 000

Pevně věříme, že se v roce 2021 koronavirová situace zlepší, nicméně z hlediska skutečných lepších časů budeme ve střehu a projekt případně obnovíme. Ještě jednou všem velmi děkujeme za přízeň a podporu!

Pevné zdraví a vše dobré v roce 2021 za Zoo Praha přeje,
Vít Kahle